• a-typ aluminiumoxid

a-typ aluminiumoxid

Det kalcinerade aluminiumoxidpulvret med hög temperatur kalcineras till en aluminiumoxidprodukt av kristallin typ av alfatyp vid en lämplig temperatur;bränd av bränd α-typ aluminiumoxid som råmaterial, framställd genom kulmalning av aluminiumoxid fint pulver.Högtemperatur bränt aluminiumoxidpulver har en hög smältpunkt, utmärkt mekanisk styrka, hårdhet, hög resistivitet och värmeledningsförmåga.Det kan användas i stor utsträckning i elektronisk utrustning, strukturell keramik, eldfast material, slitstarka material, polermaterial och andra industrier.